Containerhus - hur då?

En ombyggd container kan användas till att fylla många olika behov. 

Ett uterum i trädgården, växthus, arbetsrum, gästrum , ateljé, butik eller pop-up store och mycket, mycket mer. 

Vi bygger om och inreder både begagnade och nya containers, efter dina önskemål.

Om du vill placera din container närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

En container är en komplementbyggnad som inte kräver bygglov. Trots att du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.
Du får utan bygglov uppföra en eller flera containrar i närheten av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla  containrar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.
En  containrar är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din container. Containern ska vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.

Rätten att uppföra en container begränsas inte av några planbestämmelser i detaljplan. Det betyder att du till exempel får uppföra en container även på prickmark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Kontakta oss

Vill du få mer information om våra ombyggda containers?

Ta kontakt med Åse och boka en tid.

Vi finns på PrositGården Österlenvägen 966-11 i Hagestad. 

Välkommen!

+46733-28 08 96